Klinika medycyny estetycznej Warszawa i klinika uzależnień
No Data

Zmiany immunomorfologiczne

Zmiany immunomorfologiczne

Post by relatedRelated post

65%
User Rating

medycynaW maziówce zmienionego stawu stwierdza się liczne komórki plazmatyczne, wytwarzające poszczególne klasy Ig. Część komórek reaguje z agregowaną IgG, co wskazuje, że powstaje w nich czr. Kompleksy immunologiczne można również wykryć w granulocytach, makrofagach i pozakomórkowo. Podstawowym badaniem jest wykrycie i określenie miana czynnika reumatoidalnego. Czynnik reumatoidalny klasy IgM występuje u 60?70% chorych, często współistnieje z guzkami podskórnymi i pogarsza rokowanie. U pozostałych chorych należy szukać czr w obrębie innych klas Ig. Dla wspomnianych postaci pokrewnych rzs, a zwłaszcza dla gośćca młodocianych, jest znamienne występowanie czr-IgG. U około 25% chorych występują przeciwciała przeciwjądrowe, zwykle w klasie IgM. Przydatna jest również ocena występowania kompleksów immunologicznych w surowicy i wysięku stawowym, a także poszukiwanie krioglobulin, Ig precypitujących w temperaturze poniżej 37°C, które często przejawiają aktywność czr. Liszaj rumieniowaty układowy, liszaj rumieniowaty trzewny jest to przewlekła choroba charakteryzująca się zapaleniem i zmianami zwyrodnieniowymi skóry, nerek, błon surowiczych, układu kostno-stawowego, krwiotwórczego, układu nerwowego ośrodkowego. Występuje zwykle u kobiet, częściej u rasy czarnej niż białej, ma przebieg przewlekły, z okresami zaostrzenia i remisji. LED należy do chorób o największej ilości odchyleń immunologicznych. Cechą znamienną jest występowanie licznych autoprzeciwciał przeciwko wielu autoantygenom ustroju oraz ich związek z objawami choroby. Szczególnie ważne są przeciwciała przeciwko różnym składowym kwasów nukleinowych, określane wspólnym mianem przeciwciał przeciw-jądrowych.

Podobne wpisy zdrowotne:

Zmiany immunomorfologiczne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
About